Telefon
WhatsApp
İnstagram

Konforlu Yaşamın Mimarı

  • info@zorogluinsaat.com
  • 444 3 714
  • 0 533 139 57 72

Kvkk Aydınlatma Metni

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

Sayın Veri Sahibi

ZOROĞLU ALIŞVERİŞ EĞİTİM İNŞAAT TARIM VE PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT TURİZM SEYAHAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, (“ZOROĞLU” olarak anılacaktır.) faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde işlemekte olduğumuz tüm kişisel verilerin korunması ve güvenliği hususuna büyük önem vermekteyiz. Bu çerçevede ZOROĞLU olarak her türlü kişisel verinin T.C. Anayasası’na, ülkemizin taraf olduğu sözleşmelere ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesi önceliğimizdir.  Bu doğrultuda Kanun’da tanımlı şekliyle “Veri Sorumlusu” sıfatını taşıyor olmamız nedeniyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında; kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlenebileceğini, kişisel verilerinizin toplanma yöntemini, hukuki amacı ve verilerin kimlere aktarılabileceği konularını izah ederek sizleri aydınlatmak istiyoruz. Bu bağlamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla tarafımız ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında işbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.  

  1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

KVKK’nın 3. maddesi uyarınca, kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem anlamına gelmektedir.

  1. İşlenen Kişisel Verileriniz

Tarafınızca, bizimle paylaşmanız veya işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

VERİ KATEGORİSİ

İÇERİĞİ

Kimlik

Ad soyad, Anne - baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri,

Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no

İletişim

Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP),

Telefon no

Müşteri İşlem

Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, Senet, Çek Bilgileri, Sipariş Bilgisi,

Talep Bilgisi

Fiziksel Mekan Güvenliği

Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Görüntü ve ses kayıtları

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri

Finans

Bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri,

malvarlığı bilgileri

Pazarlama

Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla

elde edilen bilgiler

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Görsel ve işitsel kayıtlar

Talep ve Şikayet Bilgisi

Talep ve şikayetlere ilişkin bilgiler

 

 

 

 

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlenmesi

 

Kişisel verilerinizi, tarafınızca sözlü, fiziksel veya elektronik olarak iletmeniz suretiyle Kişisel Verilen Korunması Kanunu ve diğer yasal düzenlemelere uygun olarak toplamaktayız. İşbu toplanılan bilgiler, haberiniz ya da aksi yönde bir talimatınız olmaksızın, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamakta ve satılmamaktadır, üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

 

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

İşletmemiz tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir. Şirketimiz, aşağıda ve “2. İşlenen Kişisel Verileriniz” başlığı altında belirtilen kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla işleyebilecektir. Bu doğrultuda ZOROĞLU olarak kişisel verilerinizi KVKK’nın 4. maddesi kapsamında belirtilen; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan sure kadar muhafaza edilme  ilkelerineve aşağıdaki amaçlara uygun olarak işlemeyi beyan ve taahhüt ederiz.

 

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürülülmesi, Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

  1. İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarılacağı Kişiler ve Aktarım Amacı

İşletmemiz tarafından toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan amaçların ifa edilebilmesi için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 8 ve madde 9 da belirtili maddeler ile hukuka ve dürüstlük kurallarına ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak; , gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, hissedarlara, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, mali müşavire, bankalara, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilebilmesi amacı ile eğitim veren kurumlara, iş yeri hekimine ve resmi mercilerin talepleri üzerine aktarılabilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Ayrıca 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’te de usul ve esaslar belirtilmiş olup tarafımızca uygulanacaktır.

  1. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’un 11. Maddesinde sahip olduğunuz haklar düzenlenmiştir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri: Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. Maddesi doğrultusunda talebini ve açıklamalarını belirten ıslak imzalı dilekçe ile ya da internet sitemizde yer alan formu doldurup ıslak imzalı şekilde elden veya iadeli taahhütlü mektupla “GÖRECE CUMHURİYET MAHALLESİ SÜLEYMAN DEMİREL BULVAR NO: 24A1/ MENDERES İZMİR” adresimize  göndererek veya noter kanalı ile yahut kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca bize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle yahut sistemimizde kayıtlı bulunmayan elektronik posta adresi yoluyla e-imza ya da mobil imza içerecek şekilde ulkugrup@hs06.kep.tr adresine göndererek veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz. Şayet kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişi talepte bulunacak ise kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş olan özel vekâletname mevcut olmalıdır. İşletmemiz, başvuruyu yapan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek ve başvuruda yer alan hususları netleştirmek için ilgili kişiden ek bilgi ve belge talep edebilir, kişisel veri sahibine/vekiline başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Kişisel veri sahibinin, haklarına ilişkin taleplerini, yukarıda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmesi durumunda talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak tarafımızca sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin şirketimizce kabul edilmesi veya gerekçelendirilerek reddedilmesi halinde, işbu cevap yazısı tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Başvuruda yer alan talebinizin kabul edilmesi halinde gereği tarafımızca yerine getirilecektir.

Aydınlatma metninin bir örneği tarafıma tebliğ edilmiştir.

Ad Soyad:

Tarih: